Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Arholms hus for en felles avslutningsfest med taler og musikalske innslag.

Published Endret

I tidsrommet mellom festgudstjenesten og avslutningsfesten ble det servert kaker og drikke i foajeen i Kjell Arholms hus. Studentene Camilla Bauge, Synne Wenner og Mia Haakstad hadde tatt på seg bunadene sine for anledningen. De synes det er helt fantastisk å være ferdigutdannede sykepleiere. Et annet fellestrekk er at de velger å bli boende i Stavanger etter endt studietid, selv om samtlige kommer fra andre byer.

– Vennene mine blir også igjen i Stavanger. Det er også en klar fordel å kjenne til systemene ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) fra før, ettersom jeg har jobbet der i praksisperioder i regi av studiet, sier Wenner.

Hun kommer fra Bærum og skal jobbe i bemanningssenteret til SUS.

Tre kvinnelige studenter i bunad
Fra venstre: Synne Wenner, Mia Haakstad og Camilla Bauge kunne endelig feire fullført bachelorgrad i sykepleie.

Foretrekker klimaet i Stavanger

Bauge kommer fra Tromsø, og skal også jobbe på bemanningssenteret til SUS. Der blir de ansatte sendt rundt på ulike avdelinger på sykehuset, og får på denne måten bred erfaring på kort tid.

Kommer du til å savne mørketiden i Tromsø?

– Nei. En av hovedgrunnene til at jeg flyttet til Stavanger er at jeg ikke liker vinteren og mørketiden i Tromsø. Det regner en del i Stavanger, men jeg slipper i hvert fall unna snøen, svarer hun.

Haakstad kommer fra Arendal, og har fått seg jobb på hjerteavdelingen til SUS (kardiologisk avdeling). Hun har særlig lært mye de gangene det har kommet eksterne forelesere til UiS, som hadde forelesning om det de jobber med. Eksempelvis trekker hun frem en veldig dyktig psykolog som deltok under praksisforbedende uke da de lærte om psykologi og psykisk helsearbeid.

Hvorfor vil du oppfordre andre til å søke bachelor i sykepleie ved UiS?

– Det er en veldig spennende utdanning med mange praksismuligheter. I tillegg vil de som begynner til høsten få en normal fadderuke, noe vi også hadde. Det var en veldig positiv opplevelse, og det var der jeg ble kjent med vennene mine i Stavanger, sier Haakstad.

Ønsker å jobbe innen psykiatri

Kvinnelige studenter i bunad i en foajé
Fra venstre: Ina Fillippa Ask og Lise Tangen kommer til å savne studenttilværelsen ved UiS.

Studentene Ina Fillippa Ask og Lise Tangen var også til stede under bacheloravslutningen. Førstnevnte kommer fra Bergen, men velger å bli boende i Stavanger:

– Jeg føler meg ikke ferdig med å bo her, og har fått en del venner her. I tillegg har jeg fått meg en kjæreste i Stavanger, sier Ask, som ønsker å jobbe innen psykiatri og avrusning.

Hun kommer til å huske praksisperiodene i regi av studiet og studielivet generelt best, og understreker at de har fått til en fin studietid til tross for koronarelaterte utfordringer. I sommer skal hun jobbe i Bergen, men kommer tilbake allerede i august.

Tangen er den eneste av de fem sykepleierstudentene vi har snakket med som faktisk er fra Stavanger. Hun har fått seg jobb på SUS sin psykiatriske avdeling, og kommer til å huske samholdet mellom studentene best fra de tre årene ved UiS.

Folkemengde i kantine
Det var godt fremmøte i Kjell Arholms hus. Dette bildet ble tatt mens Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal holdt sin tale. Hun er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Forskning og kunst møtes i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november. Utstillingen løfter fra...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...

Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av Ui...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Bodil Bø er Årets sykepleierleder i Rogaland

Inspirator, motivator og kulturbærer for god sykepleie. Anerkjenner innovasjon. Forkjemper for kvalitet i utdanningen. E...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et inn...

Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Disputas: Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, øke...

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i ...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

Oppfordrer flere til å søke på bachelor i paramedisin

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS til sommeren. Han angrer ikk...

Ny avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse

Britt Marit Haga er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse fra 16. august 2022.

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Samler helsesykepleiere i Norge som tar doktorgrad

Bente Kristin Høgmo er doktorgradsstipendiat i helsesykepleie ved UiS. Hun tok initiativ til å starte et nasjonalt nettv...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universi...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.

Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Det er kun fi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Siv Hilde Berg tildeles prisen "årets stemme"

Hun tildeles Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme» for kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt», som ha...

UiS-professor deltar i nasjonal komité for medisin og helsefag

Jo Røislien takket ja til en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å sitte i Den nasjonale forskningsetiske komité f...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Ny professor ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kristin Hjorthaug Urstad fikk opprykk til professor i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det...

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finan...

Skeptisk til forenklet fremstilling av korona-statistikk

Tall og statistikk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de som skal ta avgjørelser. Jo Røislien, professor i me...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Fra 5. januar til 5. februar kan du søke på mastere og videreutdanninger i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakulte...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Paramedisin-student stortrivdes på utveksling i Plymouth

Emilie Røkaas hadde en bratt læringskurve både faglig og språklig under utvekslingsoppholdet i England, og har planer om...

Vellykket heldigitalt symposium for SHARE

SHARE ved UiS arrangerte i slutten av november et heldigitalt internasjonalt symposium for forskere som er tidlig i karr...

Kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» er mest lest i 2021

UiS-forsker Siv Hilde Berg stiller spørsmål om helsetjenesten er på feil kurs i kronisk smerterehabilitering med bruk av...