Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse bestående av taler og musikalske innslag ble avsluttet med at hvert studieprogram mottok applaus på scenen.

Published Endret

Etter at opplegget i auditoriet var over, kunne de fremmøtte forsyne seg med mat og drikke i foajeen. Mange av studentene beveget seg utendørs for å ta bilder sammen med sine medstudenter. To av dem som gjorde det var Veronika Sørskog og Wenche Bjørgengen, som begge fullførte master i jordmorfag.

– Det føles helt fantastisk å være ferdig med utdanningen, men samtidig litt uvirkelig. Da jeg begynte på studieløpet hadde jeg aldri trodd at tiden skulle gå så fort, sier Sørskog.  

Det hun kommer til å huske best fra de to siste årene er uten tvil tiden sammen med medstudenten Bjørgengen, og poengterer at hun neppe hadde kommet seg gjennom studiet uten henne.

To kvinnelige studenter med fargerike kjoler og vitnemål
Fra venstre: Wenche Bjørgengen og Veronika Sørskog mottok vitnemål for fullført mastergrad. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Fikk mersmak av å være med på fødsler

– Følelsen av å være med på første fødsel i regi av studiet er også uforglemmelig. Jeg tenkte at jeg skulle stå i bakgrunnen og observere, men fikk klar beskjed om å komme og bli med, fortsetter Sørskog.

Les også: Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Et av kravene for å fullføre utdanningen er å være med på 50 fødsler, og det var akkurat denne summen hun endte opp med. Fremover skal Sørskog imidlertid bistå ved flere fødsler, ettersom hun har sikret seg nattevaktstilling ved fødeavdelingen til Stavanger Universitetssykehus (SUS):

– Det er mange fødsler på natten, og det er derfor jeg valgte denne stillingen, påpeker Sørskog.

Wenche Bjørgengen opplever det som uvirkelig å være ferdig med studiene, og innrømmer at hun aldri hadde trodd at hun skulle stå der hun står i dag for to år siden.

– Unikt samarbeid

Dere sier dere ikke hadde klart dette uten hverandre. Hvordan har samarbeidet vært?

– Grunnlaget for det gode samarbeidet har vært åpenhet siden dag én. Vi har ventilert til hverandre og brukt hverandre som ressurs gjennom hele studieløpet. Dette har vært helt avgjørende for å komme dit vi er i dag, understreker Bjørgengen.

Hun skal i likhet med Sørskog jobbe nattskift ved fødeavdelingen til SUS, og oppfordrer flere studenter til å søke seg inn på masterutdanningen i jordmorfag:

– Det er et krevende, men fantastisk studie, som resulterer i den kjekkeste jobben som finnes på denne jorden, sier Bjørgengen.

Avslutningsvis ønsker de begge å gi en stor hyllest til Maria Lorentsen ved SUS, som var praksisveilederen deres.

– Ekstremt deilig å være ferdig

Rebecca Nordås og Annie Ringnes Hagen feiret fullført mastergrad i rus- og psykisk helsearbeid. Førstnevnte synes seremonien var veldig fin, og trekker særlig frem talen til Jan Egeland som informativ og lærerik.

To kvinnelige studenter med bunad i naturlige omgivelser
Fra venstre: Rebecca Nordås og Annie Ringnes Hagen fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

– Det er ekstremt deilig å endelig være ferdig med studiene. De to siste årene har gått overraskende fort, men har vært litt preget av koronapandemien, sier Nordås, som fra tidligere av har en bachelorgrad i sosialt arbeid.

Fremover skal søgneværingen jobbe frem til høsten, før hun begir seg ut på backpacking i Asia frem til jul. Deretter skal hun på nyåret ta stilling til hvilken fulltidsjobb som frister mest.

Fikk interesse for rus og psykisk helse tidlig

Hagen har i likhet med medstudenten sin bachelorutdanning i sosialt arbeid. Da hun gikk på dette studiet ved UiS bygget det seg opp en interesse for arbeid med rus- og psykisk helsearbeid, ettersom de lærte litt om det. Interessen for å gå mer i dybden og få mer bredde på feltet førte til hennes valg av masterutdanning.

Hvorfor vil du oppfordre andre studenter til å velge samme masterprogram som deg?

– Studieløpet er veldig lærerikt, variert og inneholder en god blanding av kunnskap om både rus og psykisk helse, svarer Hagen.

Les også: Hvordan fungerer rusmisbrukernes nye samlingssted?

Avgangsstudenten kommer fra Oppegård. Hun skal nå flytte tilbake til østlandet – nærmere bestemt Oslo – for å begynne i fulltidsstilling på et rusakuttmottak underlagt et sykehus.

– Jeg er veldig lettet over å være ferdig med mastergraden, ettersom det har vært to utfordrende år. Heldigvis har det vært mer normalt det siste halvåret sammenlignet med da korona førte til at det meste foregikk digitalt, avslutter Hagen.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Studiekull med vitnemål i auditorium

Masterstudentene i helsevitenskap var det første studieprogrammet som kom på scenen. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i rus- og psykisk helsearbeid. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i jordmorfag. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i spesialsykepleie - anestesi. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i spesialsykepleie - intensiv. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i spesialsykepleie - operasjon. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master in Prehospital Critical Care. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i helsesykepleie. Foto: Øystein Eldholm

Mann som gestikulerer under et foredrag foran en talerstol

Jan Egeland holdt hovedtalen under masteravslutningen. Han er Generalsekretær i Flyktninghjelpen. Foto: Øystein Eldholm.

Smilende dame i uniform som holder en håndholdt mikrofon

Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet og kom med en hilsen på vegne av fakultetet. Foto: Øystein Eldholm

En dame og en mann som spiller musikk på instrumenter

Fra venstre: Rebekka Eikefet og Aldo Hodja sto for de musikale innslagene. Foto: Øystein Eldholm

Mann i dress med foldede hender

Førsteamanuensis Per Kristian Hyldmo kom med en hilsen på vegne av de vitenskapelige ansatte. Foto: Øystein Eldholm

Mann i dress med briller som holder opp en hånd under en tale

Erik Nessestrand holdt studentenes tale. Foto: Øystein Eldholm

Mange mennesker i et auditorium

Både ansatte, studenter og familie var til stede under seremonien. Foto: Øystein Eldholm

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Forskning og kunst møtes i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november. Utstillingen løfter fra...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...

Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av Ui...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Bodil Bø er Årets sykepleierleder i Rogaland

Inspirator, motivator og kulturbærer for god sykepleie. Anerkjenner innovasjon. Forkjemper for kvalitet i utdanningen. E...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et inn...

Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Disputas: Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, øke...

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i ...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

Oppfordrer flere til å søke på bachelor i paramedisin

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS til sommeren. Han angrer ikk...

Ny avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse

Britt Marit Haga er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse fra 16. august 2022.

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Samler helsesykepleiere i Norge som tar doktorgrad

Bente Kristin Høgmo er doktorgradsstipendiat i helsesykepleie ved UiS. Hun tok initiativ til å starte et nasjonalt nettv...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universi...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.

Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Det er kun fi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Siv Hilde Berg tildeles prisen "årets stemme"

Hun tildeles Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme» for kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt», som ha...

UiS-professor deltar i nasjonal komité for medisin og helsefag

Jo Røislien takket ja til en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å sitte i Den nasjonale forskningsetiske komité f...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Ny professor ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kristin Hjorthaug Urstad fikk opprykk til professor i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det...

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finan...

Skeptisk til forenklet fremstilling av korona-statistikk

Tall og statistikk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de som skal ta avgjørelser. Jo Røislien, professor i me...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Fra 5. januar til 5. februar kan du søke på mastere og videreutdanninger i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakulte...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Paramedisin-student stortrivdes på utveksling i Plymouth

Emilie Røkaas hadde en bratt læringskurve både faglig og språklig under utvekslingsoppholdet i England, og har planer om...

Vellykket heldigitalt symposium for SHARE

SHARE ved UiS arrangerte i slutten av november et heldigitalt internasjonalt symposium for forskere som er tidlig i karr...

Kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» er mest lest i 2021

UiS-forsker Siv Hilde Berg stiller spørsmål om helsetjenesten er på feil kurs i kronisk smerterehabilitering med bruk av...