Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere funnene sine foran medstudenter og ansatte.

Published Endret
Smilende kvinne med uskarp bakgrunn
Lisabeth Oseland skrev masteroppgave om søvnveiledning.

Lisabeth Oseland er en av studentene ved master i helsesykepleie som presenterte oppgaven sin, som handler om søvnveiledning til spedbarnsforeldre og helsesykepleieres erfaringer med det.

Smilende kvinne med foldede hender
Thale Sunniva Primberg Strand synes utdanningen er lærerik og givende.

– Helsesykepleierne føler seg trygge på søvnveiledningen, og det blir en forhandling mellom hva foreldrene bør og klarer å gjennomføre. Alle helsesykepleierne jeg intervjuet har vært opptatt av det å finne en metode som passer til familien. De skal hjelpe familien med å se hvilke ressurser den har rundt seg, som gjør at de kan gjennomføre en søvnmetode, sier Oseland.

Hun føler at hun har lært veldig mye av å gjennomføre intervjuene med helsesykepleierne, analysere resultatene fra disse og skrive selve masteroppgaven. Oseland er også sikker på at hun tar med seg kunnskapen hun har tilegnet seg i studiet med seg videre i arbeidslivet, og har jobbet på en helsestasjon for barn dette semesteret:

– Jeg fortsetter på den samme helsestasjonen i fulltidsstilling etter mastergraden. Her spør foreldre støtt og stadig om søvn og forteller at barna deres sover dårlig. Dette er et veldig spennende studieprogram, som særlig passer bra hvis du vil jobbe på vaksinasjonskontoret, helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten, understreker Oseland.

Internett som kilde til helseinformasjon

Medstudenten Thale Sunniva Primberg Strand sin masteroppgave omfatter foreldres erfaringer med å bruke internett og sosiale medier som kilde til helseinformasjon. Foreldre bruker ifølge henne internett hyppig. De synes det er veldig mye informasjon her og at den kan være litt overveldende og forvirrende, men at de samtidig får mye støtte fra andre foreldre på internett. De vil fortsette å bruke internett som kilde til helseinformasjon, men ønsker at helsepersonell er mer tilgjengelige her, helst døgnet rundt.

Smilende kvinne med foldede hender
Anette Eikeland Honnemyr har undersøkt foreldreforberedende kurs.

– Foreldre har måter å vurdere informasjonen på, altså kvaliteten på denne. De ønsker imidlertid at helsepersonell skal komme med mer pålitelige nettsider til dem, ettersom disse personene innehar mest kunnskap, sier Strand, som skal jobbe som helsesykepleier på en barneskole fremover. Hun påpeker at dette er en veldig lærerik og givende utdanning.

Foreldreforberedende kurs

Anette Eikeland Honnemyr sin masteroppgave handler om hvordan helsesykepleiere erfarer behov for og hensikten med foreldreforberedende kurs, samt innhold og gjennomføring før fødsel. Her kommer det frem at helsesykepleiere benytter seg av erfaringsbasert kunnskap i forbindelse med formidling av barseltiden, at de realitetsorienterer og forbereder foreldre, samt at helsesykepleierne har om barseltid som en del av et samarbeid.

Smilende kvinne med foldede hender
Annemaj Grindheim Liknes har drøftet overgangen fra par til foreldre.

– Jeg har konsentrert meg om en tidsperiode som er veldig begrenset, ettersom det handler om et kurs før fødsel. Dette er et tilbud jeg kan utvikle i Evje og Hornnes Kommune, hvor jeg skal jobbe som helsesykepleier, sier Honnemyr.

Studenten fremhever at masterutdanningen gir en tyngde i faget deres som er viktig for å få frem og få ut hvor viktig en helsesykepleier faktisk er.

Overgangen fra par til foreldre

Annemaj Grindheim Liknes har skrevet om overgangen fra par til foreldre, altså overgangsfasen fra parrelasjon til foreldreskapsrelasjon. Den største utfordringen er at det er en krevende overgang. De fleste opplever nedgang i tilfredshet. Det er masse nytt ansvar, det er et barn som tar oppmerksomheten døgnet rundt og en skal plutselig fungere sammen som foreldre døgnet rundt også.

– Det er veldig viktig for barnet at denne relasjonen fungerer godt. Samtidig settes det mest søkelys på samspillet mellom foreldre og barn, så jeg hadde lyst å trekke frem viktigheten av at foreldrerelasjonen også fungerer godt, sier Liknes.

Mann med armene bak ryggen
Thomas Westergren har vært veileder for masteroppgavene til de omtalte studentene.

Helsesykepleiere kan ifølge henne støtte foreldrene i denne overgangsfasen, gi de råd og veiledning, fange opp når de strever med noe, henvise videre ved behov, gi de ressurser, si hvor de kan ta kontakt for å få mer hjelp, gi de tips og råd til hvordan de kan støtte hverandre som par og gi de en forståelse for hvor viktig dette er for barna. Liknes jobber allerede på en helsestasjon, hvor hun nå skal fortsette med økt stillingsprosent.

– Utrolig givende å veilede studentene

Thomas Westergren er ansatt som førsteamanuensis II ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han veileder primært masterstudenter i helsesykepleie i selve masteroppgaven gjennom hele året, hvor han også er med på oppgaveseminarene og følger dem i mål.

Hvordan har det vært å veilede disse fire studentene som jeg har snakket med?

– Jeg synes det har vært utrolig givende å følge prosessen og se den læringen som skjer i løpet av oppgaveskrivingen. Det skjer så utrolig mye fordi de aldri har gjort dette før. I tillegg skal de svare på et forskningsspørsmål som ofte ikke er godt belyst før. De driver med nybrottsarbeid. Her må de tenke litt som Pippi: dette har jeg ikke gjort før, men dette går nok bra. Til syvende og sist kan oppgaven ha betydning for hvordan barn og unge i denne regionen har det, svarer Westergren.

Han vil oppfordre flere til å søke på masterutdanningen fordi han tror de vil lære for livet og vil kunne bruke ressursene sine til å bidra enda mer for fagfeltet.

Om masterprogrammet

Master i helsesykepleie gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet. Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning. Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Kontaktpersoner for master i helsesykepleie

Ekstern uten utbetaling
51834153
Det helsevitenskapelige fakultet
Rådgiver
51832548
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Forskning og kunst møtes i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november. Utstillingen løfter fra...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...

Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av Ui...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Bodil Bø er Årets sykepleierleder i Rogaland

Inspirator, motivator og kulturbærer for god sykepleie. Anerkjenner innovasjon. Forkjemper for kvalitet i utdanningen. E...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et inn...

Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Disputas: Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, øke...

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i ...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

Oppfordrer flere til å søke på bachelor i paramedisin

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS til sommeren. Han angrer ikk...

Ny avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse

Britt Marit Haga er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse fra 16. august 2022.

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Samler helsesykepleiere i Norge som tar doktorgrad

Bente Kristin Høgmo er doktorgradsstipendiat i helsesykepleie ved UiS. Hun tok initiativ til å starte et nasjonalt nettv...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universi...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.

Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Det er kun fi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Siv Hilde Berg tildeles prisen "årets stemme"

Hun tildeles Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme» for kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt», som ha...

UiS-professor deltar i nasjonal komité for medisin og helsefag

Jo Røislien takket ja til en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å sitte i Den nasjonale forskningsetiske komité f...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Ny professor ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kristin Hjorthaug Urstad fikk opprykk til professor i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det...

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finan...

Skeptisk til forenklet fremstilling av korona-statistikk

Tall og statistikk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de som skal ta avgjørelser. Jo Røislien, professor i me...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Fra 5. januar til 5. februar kan du søke på mastere og videreutdanninger i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakulte...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Paramedisin-student stortrivdes på utveksling i Plymouth

Emilie Røkaas hadde en bratt læringskurve både faglig og språklig under utvekslingsoppholdet i England, og har planer om...

Vellykket heldigitalt symposium for SHARE

SHARE ved UiS arrangerte i slutten av november et heldigitalt internasjonalt symposium for forskere som er tidlig i karr...

Kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» er mest lest i 2021

UiS-forsker Siv Hilde Berg stiller spørsmål om helsetjenesten er på feil kurs i kronisk smerterehabilitering med bruk av...