Forskning og kunst møtes i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november. Utstillingen løfter fram spørsmål om (med)menneskelighet, teknologi og omsorg i en tid hvor velferdsstaten er i endring.

Published Endret
Kunstverk som viser en ung mann og en eldre kvinne sittende ved et bord. Natur, trær og busker i bakgrunnen.
Emilia Tikka sitt verk ÆON er et av kunstverkene i utstillingen (Photo: Zuzanna Kaluzna)

– Det er viktig og spennende at vi gjennom kunstutstillingen går utradisjonelle veier for å formidle kunnskap. Kunst nærmer seg spenningsfeltet mellom omsorgsetikk og teknologi på en annen måte enn vi kan gjøre gjennom ord, og treffer oss på en annen måte. Forhåpentligvis når vi også et videre publikum på denne måten, sier Ellen Ramvi.

Hun er leder for forskningsprosjektet Caring Futures ved Universitetet i Stavanger som utstillingen er en del av.

– Jeg er glad for at Ingvil Hellstrand ved UiS og kurator Hege Tapio har tatt på seg den store jobben det er å få i stand en kunstutstilling på Sølvberget, som del av prosjektet vårt, legger hun til.

Endrer forståelser av omsorg seg med økende bruk av teknologi?

Innovasjon, utvikling og bruk av teknologi blir ofte presentert som løsninger på økte krav i omsorgs- og velferdsarbeid. Samtidig risikerer spørsmål om medmenneskelighet, sårbarhet og tillit å bli oversett i den raske utviklingen og implementeringen av nye teknologier. Dette påvirker ikke bare sykehus og helsetjenester, men har betydning for hvordan vi organiserer samfunnet for framtida. 

Våren 2021 lanserte forskere ved UiS en utlysning om bidrag til CARING FUTURES KUNSTUTSTILLING for kunstnere med base i Norden.

Grått kunstverk med en hånd på hengende på en hvit vegg
Tekstilkunsten Nurturing manoeuvres av Ruth Gilmour vil også stilles frem under utstillingen på Sølvberget.

– Utgangspunktet var å stille spørsmål om hva som står på spill for hvordan vi opplever og forstår sårbarhet, omsorg og medfølelse når teknologisk innovasjon presenteres som løsninger på nye krav til samtidas omsorgspraksiser og velferdstjenester, forteller Ingvil Hellstrand. Hun er førsteamanuensis ved Avdeling for omsorg og etikk og med-kurator for utstillingen.

Hvordan påvirker omsorgsteknologier handlefrihet for den enkelte - og i våre relasjoner? Har spørsmål om spørsmål om etikk, tillit og medfølelse blitt litt forbigått i den raske utviklingen og implementeringen av nye teknologier?

– Vi inviterte kunstnerne til å tenke kreativt rundt disse store spørsmålene, og til å utforme kunstverk som kan bidra til å skape nye refleksjonsrom rundt det som er noen av vår tids store utfordringer. Til fristen fikk vi 25 bidrag, hvorav 8 nå er plukket ut til å være en del av utstillingen, sier Hellstrand.

Kunst møter forskning

Utstillingen vil være en arena for formidling og møter med den øvrige samfunnsdebatten, men også som en måte å engasjere publikum til å bidra inn i forskningsprosjektet med sine reaksjoner og inntrykk fra utstillingen.

– Vi ønsker at utstillingen skal fungere som en generator for forskningsdata, og skape en arena for samfunnskontakt og brukerinvolvering gjennom å bruke publikum sine inntrykk i forskningen, sier Hellstrand.

Videre har forskerne inngått samarbeid med Kapittelfestivalen, HelseCampus og Smartby-nettverket som vil avholde samarbeidsarrangement som supplement til utstillingen.

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november.

Fakta

Kunstutstillingen CARING FUTURES er en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet Caring Futures: developing care ethics for technology-mediated care practices ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Hege Tapio er kurator for kunstutstillingen CARING FUTURES sammen med Ingvil Hellstrand ved UiS.

Kontakt

Ingvil Hellstrand, forsker og med-kurator