Her er de nye studietilbudene ved UiS i 2024

Årsstudium i økonomi og ledelse, årsstudium i realfag og teknologi og master i kreftsykepleie er blant de nye studiene som startes.

Publisert Sist oppdatert

Fem  studenter i godt humør på campus Ullandhaug

Studenter ved UiS får nå enda flere spennende studier å velge mellom.

Årsstudiet i økonomi og ledelse er studiet for deg som vil jobbe med mennesker, tall og data. Det gir en grunnleggende forståelse av økonomi og ledelse, og åpner for å jobbe i alle typer bedrifter og organisasjoner. Du vil lære om blant annet bedriftsøkonomi, regnskap, næringsutvikling og bedrifters samfunnsansvar. Studiet legger vekt på praktisk bruk av kunnskap, inkludert dataanalyse, teamarbeid og presentasjonsteknikk.

Årsstudiet er også aktuelt for deg som allerede har en utdanning innen et annet fagfelt, men som ønsker å bygge på med ytterligere kompetanse innen økonomi og ledelse.

Les om årsstudium i økonomi og ledelse

Årsstudiet i realfag og teknologi er for deg som er interessert i realfag og ingeniørfag. Studiet går over to semester og består av både obligatoriske og anbefalte valgemner innen fysikk, programmering, matematikk, bygg, kjemi, sannsynlighetsberegning og statistikk. Her kan du velge de emnene som interesserer deg mest. Årsstudiet kan også tas som et deltidsstudium over to år.

Les om årsstudium i realfag og teknologi

I studiet får du opplæring i musikklæreren sitt arbeid med å stimulere og støtte musikalsk utvikling for elever på 1.-10. trinn i grunnskolen. Du får også erfaring med dans som en skapende og utøvende kunstform som del av musikkfaget.

Studiet tar utgangspunkt i din egen utøvende kompetanse uavhengig av din musikalske eller danseriske forhåndsferdigheter og -kunnskap. Det er ingen krav til formelle forkunnskaper, men det er sterkt anbefalt med bakgrunn i musikk eller dans.

Les om årsstudium i musikkopplæring

Studiet er profesjonsrettet og kombinerer teoretisk undervisning med praksis for å utvikle høyt utdannede og selvstendige kreftsykepleiere med spesialkunnskap og kompetanse innen kreftomsorg.

Gjennom studiet utvikler du dypere forståelse for kreftsykepleie som fag og profesjon. Du vil tilegne deg inngående og bred faglig, teknologisk og digital forståelse som et grunnlag for å vurdere, vedta og sette i verk faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie til det beste for kreftpasienter og deres pårørende gjennom de ulike fasene til kreftsykdommen.

Les om master i kreftsykepleie

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi, Y-vei, bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve. Dette bachelorprogrammet utdanner ingeniører med en bred energikompetanse. Som student lærer du å overføre teknologikompetanse fra petroleumsindustrien til andre bransjer. Du får en blanding av praktisk lagarbeid og teoretisk undervisning.  

Les om y-vei i energi- og petroleumsteknologi

UiS er en av få utdanningsinstitusjoner som tilbyr fleksibel og distriktsvennlig utdanning på heltid, altså over tre år. Studietilbudet tilbys søkere som er tilknyttet en av samarbeidskommunene Hå, Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim.

Studiet passer for dem som ikke har mulighet til å møte daglig på campus ved UiS, som ønsker å studere der de bor og kombinere studier med for eksempel familieliv. Regionen får mulighet til å videreutdanne de som allerede jobber i helse- og omsorgssektoren.

Les om distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane og Hå

ConductIT tilbyr fleksibel dirigentopplæring til musikkstudenter, musikkpedagoger og musikere. Studieprogrammet består av en rekke enkeltemner, der hvert emne representerer en profil eller spesialisering innen dirigering; grunnleggende dirigering, orkesterdirigering, korpsdirigering eller skolekorpsdirigering.

De er også fleksible, noe som gjør at du kan kombinere emnet med jobb eller andre studier. Emnene er designet for å kunne studere hjemmefra, og studiet er derfor åpent for søkere fra hele Europa. Mye av undervisningen er organisert på nett for å legge til rette for dette.

Les om deltidsstudium innen dirigentopplæring

Studieretningen i elkraft og elektrifisering blir en del av bachelor i elektroteknologi, som er et allerede etablert studium. Etter et felles første år, starter studentene på en spesialisering i enten elkraft og elektrifisering eller automatisering og elektronikk. 

Bacheloren blir også tilbudt som y-vei, som er tilpasset deg med fagbrev i elektro.

En elektroingeniør er veldig ettertraktet i norsk arbeidsliv. Mye av undervisningen foregår på laboratorium. Her møter du en blanding av praktisk og teoretisk oppgaveløsning i grupper.  

Les om bachelor i elektroteknologi