Ledige studieplasser / Available study places

Her legger vi fortløpende ut ledige studieplasser som du kan søke på / Available study places will be published on this page.

Published Endret
Fakta

Ledige studieplasser på grunnstudier søkes gjennom Samordna opptak.

Ledige studier på toårige masterstudier, videreutdanninger eller PPU søke gjennom søknadsweb

You can apply to the available study places for two-year master's studies, further education or PPU via søknadsweb
Available study places are only for applicants who have residency in Norway. Exception: Master in Pre-hospital Critical Care.

ikon som symboliser IRN

Ledige studieplasser går etter første mann til mølla, og vi vil da sende tilbud til den første kvalifiserte søkeren først. Offers for available study places will be sent to the first qualified applicants, and continue like that until the study places have been filled.

Ledige studieplasser på master- og videreutdanning

Vi har nå ledige studieplasser på videreutdanning i småbarnspedagogikk. Les mer om studieprogrammet og opptakskravene, og søk studiet gjennom Søknadsweb.

Det Teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Vi har ledige studieplasser på masterstudier ved Det Teknisk-naturvitenskaplige fakultet. Du må ha relevant bachelor for å få opptak. søk studiet gjennom Søknadsweb. We have available study places for the following master studies at the Faculty of Science and Technology. Please check if you have a relevant bachelor's degree before you register your application. You can apply via Søknadsweb.

Ledige studieplasser på master- og videreutdanning i sykepleie

Det gjelder videreutdanning i kreftsykepleie og master i spesialsykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie

Vi har nå ledige studieplasser på kreftsykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie. Det er krav om dokumentasjon på minst 2 år relevant arbeidserfaring etter fullført sykepleieutdanning. Les mer om studieprogrammet (kreftsykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie) og om dokumentasjonskrav/søknadskrav.
Dette søkes via Søknadsweb.

Ledige studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Vi har nå ledige studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning. Sjekk hvilke fagdidaktikker som er åpen for søking i Søknadsweb.

Les hvordan du kan søke på PPU her.
Søk via Søknadsweb

Ledige studieplasser på emner ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS)

Alle ledige emner på IGIS vil publiseres her, og har løpende opptak. Det vil si at tilbud blir sent til første kvalifiserte søker først, og kun så lenge det er ledige plasser. For å søke på disse emnene, bruk følgende skjema:

Ledige emner på grunnskolelærerutdanningene høsten 2022 og vår 2023

Alle emner er totalt 30 studiepoeng:

Opptakskrav for alle emner på grunnskolelærerutdanningene: Fullført grunnskolelærer-, allmennlærerutdanning, eller lektorutdanning. Andre kvalifiserte søkere kan vurderes. Individuelle forkunnskapskrav kan forekomme ved enkelte emner.
Alle ledige emner på grunnskolelærerutdanningene vil ha obligatorisk tilstedeværelse på 70% eller 80%. Timeplanene publiseres tidligst 15. juni for høstsemesteret, og 15. desember for vårsemesteret.

Opptak ved UiS

Informasjon om opptak til studier ved UiS

Master-, PPU og videreutdanning

Informasjon om søking og opptak

Enkeltemner

Informasjon bla. om søkeperiode og åpne emner