Museet er stengt fram til sommeren

Sjekk ut vårt spennende program på Jernaldergården.

Om Arkeologisk museum

Her finner du nyttig informasjon om Arkeologisk museum.

Dette skjer hos oss fremover

Vinterferien på Jernaldergården

Lør. 24.02 11:00

søn. 03.03 16:00

Jernaldergården

Helgen på Jernaldergården

Lør. 02.03 11:00

søn. 03.03 16:00

Jernaldergården

Bli kjent med Arkeologisk museum

Frá haug ok heiðni

Les våre populærvitenskapelige artikler om arkeologi.

Vår forskning

Les mer om forskningen som foregår på museet.

Årets arkeologiske utgravinger

Her kan du se alle de spennende funnene våre.

Nyheter fra Arkeologisk museum

Analyserer skjelettene i laboratoriet

Etter flere år med utgravninger er nå første del av Future Past-prosjektet unnagjort. Fremover skal de forskjellige funn...

«Viking women connecting Ireland and Norway»

Utstillingssamarbeid mellom Arkeologisk museum, UiS, og historiesenteret Dublinia i Dublin

Kloens kraft! Brente bjørneklør i kremasjonsgraver fra eldre jernalder

I eldre jernalder er det ikke uvanlig å finne brente bjørneklør i kremasjonsgraver. De fleste gravene er datert til yngr...

Boklansering - Arkeologiske fortellinger om migrasjon

Førsteamanuensis i arkeologi, Astrid J. Nyland, ved Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger, har redigert, bidratt ...

Ritualer i bronsealderen, hugget i stein

De store bergflatene med huggete bilder i Norge og Sverige har gjennom generasjoner tiltrukket forskeres interesse. Denn...

Skrekkblandet fryd: de groteske maskene på prekestolen i Stavanger domkirke

Blant engler og bibelscener på prekestolen i Stavanger domkirke lurer det en rekke groteske masker og ansikter. Hvorfor ...

En middelaldersmie i Vindafjord: Unik innsikt i smedens kunnskap, eller mangel på sådan?

Det er ikke alle arkeologiske undersøkelser som er store, hverken i tid eller areal. En liten undersøkelse på gården Aur...

Utgraving ved Domkirken: Hva fant arkeologene?

Se video av hva arkeologene fant under utgravingen utenfor Stavanger Domkirke i år.

Funderinger fra en steinhugger

Å være steinhugger er en ensom karriere som krever tålmodighet, utholdenhet og presisjon. I tillegg må man trives med å ...

Bettina Ebert har fått åtte millioner til å forske på middelalderlim

Konservator Bettina Ebert ved Arkeologisk museum er tildelt åtte millioner fra Norges Forskningsråd. Hun skal finne ut h...

Rennesøy-skatten og tolkningen av folkevandringstidens gullbrakteater

Av professor i arkeologi Sigmund Oehrl ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Graver ut røttene til vårt jordbruks- og byliv i Kurdistan/Irak

Paleobotaniker Jutta Lechterbeck fra Arkeologisk museum deltok på utgravinger i Kurdistan/Irak i høst.

Fant århundrets norske gullskatt med metallsøker

Gjorde enestående gullfunn fra 500-tallet på Rennesøy i Stavanger.

Nå skal arkeologene avdekke Breiavatnets hemmeligheter

Arkeologene har tatt ut på en flåte på Breiavatnet for å ta prøver fra bunnen, som kan gi oss ny og kanskje overrasken...

Fabelaktige dyr - fra jernalder og vikingtid

Vikingene og deres forfedre så på dyr med ærefrykt og beundring. Bli med inn i en verden der forholdet til dyr var helt ...

Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum

Høsten 2023

Vikingskatt kommer tilbake til Stavanger etter 140 år

Et av norgeshistoriens største gravfunn fra vikingtiden ble funnet på Gausel i Stavanger – men oppbevares i Bergen. Nå k...

Et keramikkverksted på sør-Jæren i eldre jernalder

Resultater fra utgravinger ved Hølland bru på Ogna i Hå kommune

Endelig fant vi tidstypiske pilspisser på Tau!

Skrevet av Arkeolog Sigrid Alræk Dugstad, prosjektleder på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

En middelaldersmie på Eigerøya

I 2021 ble det gjennomført en utgravning langs Ytstebrødveien på Eigerøya i Eigersund kommune. I denne sammenhengen ble ...

Arkeologiske undersøkelser i Nordmarka på Tau

En liten oppdatering fra prosjektleder Sigrid Alræk Dugstad

Får 10 millionar til å forske på lite kjend marin naturressurs

Naturendringane og naturtapet frå generasjon til generasjon er ikkje synlege. Eit nytt forskingsprosjekt på naturressurs...

Skal forske på klimakriser i førhistorisk tid

Hva gjorde bøndene for å tilpasse seg klimaendringer for 5000 år siden? Det skal paleobotaniker Rosemary Rhiannon Bishop...

Fridtjof Øvrebø og skipsgravene på Karmøy

Av Håkon Reiersen, førsteamanuensis og prosjektleiar for Avaldsnes – Maktens havn.

Gravfunn fra romertid på Tjora

Av Satu Helena Lindell, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Nye arkeologiske funn endrer norsk vikinghistorie

De første vikingkongene langs norskekysten satt på Avaldsnes i Rogaland. Nå har arkeologene funnet et tredje skip på Ava...

Gullgubbene fra Hauge og løkens makt

De unike gullgubbene fra Hauge i Klepp kan sees i sin helhet på museet fra 25. april, for første gang på 120 år.

Professor Kristin Armstrong-Oma ny leiar i Noregs museumsforbund

Professor Kristin Armstrong-Oma ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er valt til ny leiar i Noregs museumsf...

Georadarundersøkelser i Rogaland

Å bruke georadar er å undersøke jorda uten å ta et eneste spadetak. Se resultatene fra våre første undersøkelser her.

Kunstutstilling: Technological Twilights

Når ein tidsepoke – og ein teknologisk era – er over, finn arkeologane restar som er att.

De ti mest spennende arkeologiske funnene i Rogaland i fjor

Sverd, vikinggraver og lange skjelett. Her får du de ti mest spennende arkeologiske funnene i fylket i fjor.

Nå begynner arkeologene å grave utenfor Stavanger Domkirke

Arkeologene skal i gang med en fem uker lang utgraving utenfor Stavanger Domkirke. De håper å finne flere skjelett fra m...

Inspirasjonen bak Eden and Everything After

Hør hva som inspirerte kunstner Tanja Thorjussen til å lage verkene til utstillingen Eden and Everything After på Arkeol...

Kunstutstilling: Eden and Everything After

For første gang har en kunstner fått tilgang til våre forhistoriske gjenstander, og utfordrer dermed grensene mellom ark...

Kjøp årboken Frá haug ok heiðni

Nå kan du kjøpe den første årbokutgaven av det populærvitenskapelige tidsskriftet Frá haug ok heiðni.

Sverdgrepet fra Jåttå – et mesterstykke fra England?

I sommer kom nyheten om at det var blitt funnet et sjeldent, vakkert dekorert sverdgrep fra vikingtid på Jåttå i Stavang...

En fjelldal i Hjelmeland

Av Andreas Holkestad Sunde. Frá haug ok heiðni har tradisjon for å la leserne slippe til med kommentarer, og enkelte ...

Under skipet i Stavanger domkirke

Under et radioprogram i 1963 nevnte arkitekt Haakon Christie ved Riksantikvaren at det har blitt reist nye kirker på eld...

Et glimt av lys over magiske hvite steiner

Hvite, avrunda strandsteiner av kvartsitt blir rett som det er funnet ved arkeologiske utgravninger. De blir gjerne kalt...

Leter etter steinalderfunn under vann

Undervannsarkeologer leter etter en steinalderbosetning på havbunnen ved Eigerøy. Det er den første undersjøiske utgravi...

Utstillingene våre

Her finner du en oversikt over de forskjellige utstillingene vi har på Arkeologisk museum.

Har du funnet noe?

Denne siden er fylt med informasjon til deg som har gjort et arkeologisk funn.