Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På Arendalsuka skal vi fortelle hvorfor det har vært så viktig for oss og samtidig diskutere hva som kan være utfordringene, sier prosjektleder Ingunn Størksen.

Published Endret

Barn som leker i en huske.
Det bør være en god sammenheng mellom forskning og praksis i barnehagesektoren - men hvordan få det til?

Hvordan unngår man at samarbeid mellom forskning og praksis kun forblir flotte «festtaler»? I prosjektet «Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care» (SELMA) har det vært et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd.

SELMA-prosjektet er et Forsknings-og-utviklingsprosjekt som drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kanvas barnehager og Sandnes barnehager. Under Arendalsuka onsdag 17. august klokka 14.30 på Clarion Hotel Tyholmen, skal de fortelle om prosjektet og hvordan de har jobbet for å til et tett samarbeid i alle ledd.

Les mer om arrangementet her

Forskning og praksis = sant

Alle kan enes om at det bør være god sammenheng mellom forskning og praksis i barnehagesektoren, men hva innebærer dette helt konkret? Og hvordan kan man få til et sånt samarbeid? Under arrangementet «Til barnas beste: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen», vil du få servert noen tanker rundt dette.

Under arrangementet vil vi fortelle om vårt felles forskningsprosjekt SELMA, som et eksempel på et slikt samarbeid hvor vi prøver å få til medvirkning og samarbeid i alle ledd, og forklare hvorfor det er viktig for oss, forteller professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret, UiS som er prosjektleder for SELMA-prosjektet.

Stort engasjement

Professoren forteller videre at hun har vært heldig å få samarbeide med mange dyktige barnehageansatte gjennom hele hennes karriere som barnehageforsker. Nå er hun i gang med et nytt samarbeidsprosjekt, og opplever et stort engasjement fra begge samarbeidspartnerne.  

– I SELMA er vi utrolig takknemlige for å få jobbe sammen med Sandnes og Kanvas barnehager. Begge samarbeidspartnerne er kjempedyktige og ivrige på forsknings- og utviklingsarbeid. Prosjektet har nå pågått i ett år, og vi hadde aldri kommet så langt som vi har nå uten disse gode samarbeidspartnerne. Våre samarbeidspartnere har også tidligere engasjert seg i mange spennende prosjekt som involverer forskning og praksis, som de vil fortelle mer om under arrangementet, sier hun.

Størksen forteller at Kanvas og Sandnes har vært med i den viktige oppstartsfasen ved å utvikle ideer til forskningsdesign, videreutdanning og tiltak i prosjektet, og at de samarbeider om datainnsamling.

– Mitt håp er at vi også kan få til samarbeid om fremtidig skriving og formidling i SELMA-prosjektet, sier hun.

Jobber mot et felles mål

Selv om forskere og praktikere gjerne har litt ulike perspektiv, jobber de mot et felles mål – en god barnehage for alle barn, forteller Størksen. Likevel kan det innimellom oppstå noen utfordringer når man skal samarbeide tett, innrømmer hun:

– Praksisfeltet har god kunnskap om hva som foregår på gulvet i barnehagen og har sine mål og tanker for hva som trengs av utviklingsarbeid. Vi som forskere er opptatt av å fylle bestemte «kunnskapshull» i forskningen og å publisere i internasjonale tidsskrift, siden det er vårt oppdrag fra Forskningsrådet. Her kan det være utfordringer med å få disse to tingene til å gå i sammen. Samtidig har vi så sterke felles interesser, at det oppleves veldig berikende og meningsfullt å få lov til å samarbeide.

Vil fremme barns sosiale og emosjonelle utvikling

I SELMA-prosjektet samarbeider forskerne og barnehageansatte om å utvikle opplegg for å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen, og om å drive forskningsprosjektet. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse.

I SELMA-prosjektet er det et felles ønske fra aktørene bak om å skape en god hverdag for barna hvor de får utvikle seg på det sosiale og emosjonelle området og oppleve livsmestring. Barna skal få kjenne glede, mestring og vennskap i lek med andre. Rammeplanens verdigrunn er utgangspunktet for SELMA, særlig tekst om sosial og emosjonell utvikling i kapittelet om «Livsmestring og helse».

Under arrangementet vil foredragsholderne presentere erfaringer knyttet til samarbeidet mellom praksis og forskning i barnehagesektoren.

Hvordan sørge for at forskningen når helt fram?

Flere nasjonale føringer oppmuntrer til et tett og godt samarbeid mellom forskning og praksis om utvikling av barnehagesektoren. Men hvordan sørge for at forskningen når helt ut på gulvet i barnehagene, og samtidig sikre at kunnskap fra praksisfeltet når helt fram til forskerne?

Her kan du lese mer om UiS sine arrangement under Arendalsuka

Under arrangementet på Arendalsuka vil Størksen sammen med sin kollega Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret samt Robert Ullmann, daglig leder i barnehagekjeden Kanvas og Gudrun Skancke Eriksen, rådgiver i Oppvekst i Sandnes kommune – forsøke å svare på disse spørsmålene. 

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Marie von Krogh

Disse ansatte blir omtalt i saken:

Professor i psykologi
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Les flere nyhetsartikler fra Læringsmiljøsenteret:

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...

– En merkedag for SFO-ene over hele landet

Denne uka startet de aller første studentene som skal ta en bachelorgrad i skolefritidspedagogikk i Norge på UiS. – Dett...

– Kapasitetsbygging er en forutsetning for kvalitetsutvikling

Pål Roland er redaktør og medforfatter for en ny bok om ledelse og prosesser knyttet til kapasitetsbygging i utdanningss...

Hvor godt fungerer læringsappene som blir brukt i skolen?

Skjermen trenger ikke være en fiende, så lenge skolen, foreldre og barn vet hvordan den bør brukes, mener UiS-forsker.

Sniktitt: Dette er klart i SELMA

Fra barnehagestart nå snart skal rundt 50 barnehager i gang med SELMA. Gjengen bak prosjektet gleder seg enormt og invit...

Livsmestring på timeplanen - hvordan har det gått?

Hva betyr «livsmestring» i skolesammenheng? Hvordan er det tatt i bruk i skolen? Og kan det gis klarere anbefalinger for...

Viktigheten av sanser i lesingen

Den nye digitaliseringsstrategien har ført til en ny debatt om skjermtid og lesing i skolen. Det er andre spørsmål som e...

– For få norske barnebøker som viser ulike familieformer

Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke om barn og unge i norske skoler og barnehager får lese bøker som handler o...

– Får være med læreren «inn» i klasserommet

I forskningsprosjektet INTERACT får lærere veiledning av egne spesialtrente «coacher». – Jeg er heldig som får veilede...

Gode søkartal til den nye SFO-utdanninga

Den nye bacheloren i skulefritidspedagogikk er eit av dei mest søkte studiane ved UiS. – Dette syner at UiS har treft ...

Er du russeforelder?

15 råd til deg fra en psykologspesialist og politiet.

Ønsker å endre læringsmiljø med spørsmålsapp

Hvordan kan man gjøre om på et utrygt læringsmiljø i en klasse der noen blir utsatt for mobbing til å bli ett som føles ...

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

En god sofakrok kan faktisk føre til mer høytlesing

Tidligere forskning konkluderer med at lesing er viktig for barn og deres utvikling, men hva med foreldrene? Hva tenker ...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre. Barneha...

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...