Robotteknologi og signalbehandling - master 2 år

Lurer du på hvordan en mobiltelefon virker, eller har du lyst til å utvikle roboter? Da kan dette studiet være for deg.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

25

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april.

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg.

Om studiet

Dette masterprogrammet gir deg mulighet til å utfordre de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innenfor fagfeltet kybernetikk og signalbehandling. Dette er et fagfelt som med sin rivende utvikling innenfor mobiltelefoni, automatisk bildebasert overvåking, TV, internett, personlige datamaskiner og medisinsk teknologi, preger hverdagen vår i et stadig mer teknologiorientert samfunn. 

Masterstudiet i robotteknologi og signalbehandling bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag innen elektro. På dette studiet er det mye prosjektarbeid i grupper, hvor du blant annet arbeider med lego-, humanoid- og industriroboter.  

Her møter du flere spennende emner, som “Maskinlæring” hvor du lærer metoder og verktøy for å analysere digitale data. Dette er en høyaktuell problemstilling i dagens samfunn, hvor datamengdene er så store at vi er avhengig av algoritmiske løsninger for analyse av data. 

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i robotteknologi og signalbehandling er du etterspurt i nesten alle bransjer. Det er behov for denne type arbeidskraft i alle næringer der det kreves å automatisere eller robotisere prosesser, lage kontrollsystemer eller utvikle verktøy for beslutningsstøtte. Typiske bransjer er energiselskaper, teleselskaper, robotutviklere, droneutviklere, helseforetak, helseteknologibedrifter og teknologiutviklere generelt. Profilen helseteknologi gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi.

Fullført mastergrad i robotteknologi og signalbehandling gir grunnlag for opptak til PhD-programmet i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i robotteknologi og signalbehandling skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor kybernetikk og signalbehandling og spesialisert innsikt i robotteknologi, automatisering og maskinlæring (AI).

K2: Kandidaten har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

Ferdigheter

F1: Kandidaten skal kunne evaluere og utvikle systemer og metoder for overvåking eller automatisering av prosesser.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen kybernetikk og signalbehandling.

F4: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G4: Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Signalbehandling

   Første år, semester 1

   Signalbehandling (ELE500)

   Studiepoeng: 10

  • Bildebehandling og maskinsyn

   Første år, semester 1

   Bildebehandling og maskinsyn (ELE510)

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

   Første år, semester 1

   Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i robotteknologi og signalbehandling (ELEMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av profil

  • Valg av profil Helseteknologi

   • Obligatoriske emner

    • Anatomi og fysiologi

     Første år, semester 2

     Anatomi og fysiologi (BIO110)

     Studiepoeng: 10

    • Maskinlæring

     Første år, semester 2

     Maskinlæring (ELE520)

     Studiepoeng: 10

    • Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi

     Første år, semester 2

     Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi (ELE600)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Velg ett emne

      • Prosjektledelse

       Andre år, semester 3

       Prosjektledelse (IND510)

       Studiepoeng: 5

      • Innovasjonsledelse og entreprenørskap

       Andre år, semester 3

       Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

       Studiepoeng: 10

     • Anbefalte valgemner i 3. semester

    • Utveksling 3. semester

  • Valg av profil Robotteknologi

   • Obligatoriske emner

    • Maskinlæring

     Første år, semester 2

     Maskinlæring (ELE520)

     Studiepoeng: 10

    • Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi

     Første år, semester 2

     Videregående reguleringsteknikk med robotteknologi (ELE600)

     Studiepoeng: 10

    • Praktisk robotteknikk

     Første år, semester 2

     Praktisk robotteknikk (ELE610)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Velg ett emne

      • Prosjektledelse

       Andre år, semester 3

       Prosjektledelse (IND510)

       Studiepoeng: 5

      • Innovasjonsledelse og entreprenørskap

       Andre år, semester 3

       Innovasjonsledelse og entreprenørskap (IND650)

       Studiepoeng: 10

     • Anbefalte valgemner i 3. semester

     • Andre valgemner i 3. semester

      • Diskret simulering og ytelsesanalyse

       Andre år, semester 3

       Diskret simulering og ytelsesanalyse (DAT530)

       Studiepoeng: 10

      • Introduksjon til datavitenskap

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til datavitenskap (DAT540)

       Studiepoeng: 10

      • Prosjektemne

       Andre år, semester 3

       Prosjektemne (ELE690)

       Studiepoeng: 5

    • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
3. semester på masterprogrammet i robotteknologi og signalbehandling er tilrettelagt for utveksling. Det gjelder også ved valg av profil Helseteknologi. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og/eller ditt interessefelt. Du må velge minst ett ikke-realfaglig/teknologisk emne tilsvarende 5-10 studiepoeng (feks. økonomi, språk, etikk, prosjektledelse, grønn omstilling eller lignende).

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:Anita Malde Rasmussen

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Tyskland

  RWTH Aachen University

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet.I tillegg er de høyt rangert innen økonomi. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag innen elektro, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning eller andre studier med minimum 50 sp elektro- og dataemner, inkludert programmering, reguleringsteknikk eller tilsvarende. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak (PDF)

Jeg synes muligheten til å lære mer var veldig spennende, og jeg får jobbe enda mer med roboter på masteren – som jeg synes er veldig gøy.

Otto Nessa Ljosdal , student på robotteknologi og signalbehandling.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831704
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Professor i informasjonsteknologi
51832025
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi