Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det ble holdt på engelsk, og flere internasjonale forskere reiste til Stavanger for anledningen.

Published Endret

Åpningstalen ble holdt av Henriette Thune. Hun er prodekan for forskning ved fakultetet og understreket viktigheten av temaet og takket alle for deltakelsen på seminaret.

Etterpå presenterte prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø forskningsprosjektet som er ansvarlig for seminaret. Prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home er en studie om digital oppfølging av pasienter med hjertesvikt og pasienter som er kirurgisk behandlet for tykktarmskreft i overgangen fra sykehus til hjem. Prosjektperioden er fra 2020-2024 og er finansiert av Norges forskningsråd.

Kvinne som presenterer
Anne Marie Lunde Husebø holdt den første presentasjonen under seminaret.

Prosjektets mål er å utvikle en sykepleierassistert e-helsetjeneste som kan redusere behandlingsbyrden og kostbare sykehusinnleggelser. Målet er i tillegg å øke helserelatert livskvalitet og samarbeid med helsepersonell hos pasienter med ikke-smittsom sykdom etter utskrivning fra sykehus.

– Seminaret skulle opprinnelig ha blitt avholdt i mars, men ble utsatt på grunn av koronarestriksjoner. Jeg er glad for at vi endelig kan møtes fysisk, sier Husebø.

– Digital plattform med flere kommunikasjonsmåter

Studiens digitale plattform er Dignio Connected Care:

– Pasientenes grensesnitt er MyDignio, som har flere funksjoner. Selv om vi visste hvilken digital plattform vi skulle bruke, var vi ikke sikre på hvilke av disse funksjonene pasientene i vårt prosjekt ville finne relevante som oppfølgingstjeneste. Derfor trengte vi å gjøre litt kartlegging i arbeidspakke én og også gjennom evalueringer i arbeidspakke to av hva brukerne tror vil fungere. Det er også flere måter å kommunisere på, sier Husebø.

Doktorgradsstudenten Hege Wathne har vært ansvarlig for datainnsamling og alle resultatene fra pasientene så langt. Den første publikasjonen av prosjektet (Morken et al. 2022) består av 18 studier publisert mellom 2015-2018. Den viser funn fra litteraturgjennomgang om e-helse og hjertesvikt.   

Husebø understreket videre at prosjektet hadde utfordringer med å finne nok pasienter til arbeidspakke to. Omikron kom samtidig som dette skulle starte opp i desember. Det er i dag 14 pasienter i arbeidspakke to: syv pasienter med hjertesvikt ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), fire pasienter med hjertesvikt ved St. Olavs Hospital og tre pasienter som er kirurgisk behandlet for tykktarmskreft ved SUS.

Digital, hjemmebasert omsorg: metoder, funn og formidling. Evaluering av et nasjonalt velferdsteknologiprogram

Siw Helene Myhrer er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Kvinne som snakker
Siw Helene Myhrer snakket om e-helse.

Prosjektet heter «På veien fra pilotering til implementering av e-helse i Norge» – Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Partnerne er Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. Programmet varer til 2024.

Myhrer spilte av en film som viser hvordan pasientbehandlingen blir enklere ved fjernoppfølging med digitale hjelpemidler, som er spesielt egnet for kroniske sykdommer. «Jeg pleide å ringe 113 mye. Nå kan jeg klare dette selv. Jeg oppdager tegn på forverring og får tilsyn av sykepleier når jeg trenger det», fastslår en kvinnelig pasient i filmen.

Samlet sett indikerer evalueringen økt sikkerhet og forbedret helse. Tre nasjonale råd om e-helse:

  • Kommunale helse- og omsorgstjenester bør legge til rette for å etablere digital hjemmeoppfølging.
  • Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet
  • Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste

Fjernovervåking og prostatakreft

Prosjektet ble presentert av Alison Richardson, professor i kreftsykepleie og omsorg ved livets slutt. Hun er administrerende direktør ved Southampton Academy of Research og direktør for NIHR ARC Wessex, University of Southampton & University Hospital Southampton, Storbritannia.

Dame som holder foredrag og gestikulerer med armene
Alison Richardson var i Norge for anledningen.

Målet er å hjelpe menn og deres familier med å få livet tilbake på rett spor etter diagnose og behandling. Det ble etablert i 2015 og er finansiert av Movember i samarbeid med Prostate Cancer UK.

For menn som lever med og utover prostatakreft er sykdommens innvirkning på hverdagen betydelig. Etter at behandlingen er fullført, rapporterer mange menn om et bredt spekter av problemer, inkludert frykt for tilbakefall, tretthet, erektil dysfunksjon og urininkontinens.

MyMedicalRecord er en skybasert tjeneste som tilhører Microsoft Azure (datasenteret i Storbritannia). Det er en sikker journal som pasienten eier og muliggjør løpende samhandling mellom pasient og kliniske team. Tjenesten er tilgjengelig 24/7 fra alle steder eller enheter med internettforbindelse. Programvaren har en enkel toveisintegrasjon for å legge til pasienter og nødvendige sykehusdata og er bygget på en moderne, åpen plattform som gjør det mulig for flere apper og bærbare enheter å koble til samme datalager.

Felles beslutningstaking

Glyn Elwyn er professor ved Coproduction Laboratory, Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice, Dartmouth College, USA.

– Vi lever i en verden som er i bevegelse. Det går veldig raskt, sier Elwyn, som diskuterte kommunikasjonen mellom behandler og pasient med de fremmøtte ved UiS basert på illustrasjoner i presentasjonen.

Ifølge ham er det fire nøkkeltrekk ved kompleksitet i helsevesenet:

  • Populasjoner av agenter og artefakter
  • Samhandler
  • Dynamisk
  • Med nye regler og styringsmekanismer, og nedenfra og opp-nettverk
Mann som holder foredrag
Glyn Elwyn fremhevet nøkkeltrekk ved kompleksitet i helsevesenet.

– Teknologi knytter mennesker sammen på måter vi ikke kjente til fra før, sier Elwyn, som videre diskuterte definisjonen av delt beslutningstaking, som er sentralt i helsevesenet.

Det er en tilnærming der klinikere og pasienter tar beslutninger sammen, ved å bruke de beste tilgjengelige bevisene om sannsynlige fordeler og skader ved hvert alternativ, og hvor folk støttes til å komme frem til informerte preferanser. Elwyn påpekte at den siste delen er den viktigste.

Teknologi vil ifølge ham hjelpe i prosessen med å utvikle kommunikasjonen i helsesektoren på en moderne måte, noe han forklarte med funksjonaliteten til flere mobilapplikasjoner.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Forskning og kunst møtes i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget 17. september - 27. november. Utstillingen løfter fra...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...

Presenterte mestring og selvtillit gjennom arbeidstrening

Hanna Sofie Berg Langesæter og Kine Marie Ågesen presenterte funnene fra masteroppgavene sine på et seminar i regi av Ui...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Bodil Bø er Årets sykepleierleder i Rogaland

Inspirator, motivator og kulturbærer for god sykepleie. Anerkjenner innovasjon. Forkjemper for kvalitet i utdanningen. E...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Forskningsartikkel om spesialskole er aktuell

«Problembarn» - erfaringer fra elever som har gått på spesialskole – ble publisert i 2020. Den er aktuell i år på grunn ...

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et inn...

Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Disputas: Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, øke...

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i ...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

Oppfordrer flere til å søke på bachelor i paramedisin

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS til sommeren. Han angrer ikk...

Ny avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse

Britt Marit Haga er ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse fra 16. august 2022.

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Samler helsesykepleiere i Norge som tar doktorgrad

Bente Kristin Høgmo er doktorgradsstipendiat i helsesykepleie ved UiS. Hun tok initiativ til å starte et nasjonalt nettv...

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Forskningsmidler tildelt prosjekt om kreftpasienter i livets siste fase

Professor Venke Irene Ueland ved Det helsevitenskapelige fakultet er leder for prosjektet, som er tildelt støtte på 880....

Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

For første gang kan sykepleiestudenter ved UiS gjennomføre medisinsk praksis på tre poliklinikker ved Stavanger Universi...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.

Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Det er kun fi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Siv Hilde Berg tildeles prisen "årets stemme"

Hun tildeles Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme» for kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt», som ha...

UiS-professor deltar i nasjonal komité for medisin og helsefag

Jo Røislien takket ja til en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å sitte i Den nasjonale forskningsetiske komité f...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Ny professor ved Det helsevitenskapelige fakultet

Kristin Hjorthaug Urstad fikk opprykk til professor i helsevitenskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det...

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått innvilget søknad om finan...

Skeptisk til forenklet fremstilling av korona-statistikk

Tall og statistikk er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for de som skal ta avgjørelser. Jo Røislien, professor i me...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Fra 5. januar til 5. februar kan du søke på mastere og videreutdanninger i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakulte...

HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet utvikling av framtidens helsetjeneste? Vi trenger deg som er engasjert...

Paramedisin-student stortrivdes på utveksling i Plymouth

Emilie Røkaas hadde en bratt læringskurve både faglig og språklig under utvekslingsoppholdet i England, og har planer om...

Vellykket heldigitalt symposium for SHARE

SHARE ved UiS arrangerte i slutten av november et heldigitalt internasjonalt symposium for forskere som er tidlig i karr...

Kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» er mest lest i 2021

UiS-forsker Siv Hilde Berg stiller spørsmål om helsetjenesten er på feil kurs i kronisk smerterehabilitering med bruk av...