Kunnskapssenter for utdanning

Øker kvaliteten i hele utdanningssektoren – fra barnehage til høyere utdanning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har som mål å øke kvaliteten i hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Ved å samle relevant forskning fra utdanningsfeltet skal vi sikre at du får tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den.

Hva er en kunnskapsoversikt?

En kunnskapsoversikt gir deg et helhetlig og systematisk overblikk over forskning innenfor et område.

Vi samler forskningen for deg, slik at du får informasjonen du trenger – enten du er lærer, beslutningstaker, eller bare interessert i sektoren.

Følg oss

Besøk Lærerutdannings portalen

Kunnskapsportalen for lærerutdannere

Fra forskningen

Hvilke digitale kompetanser bør framtidens lærere ha?

Den norske skolen blir stadig mer digitalisert. Hvordan forbereder lærerutdanningen studentene på en slik skolehverdag? ...

God rektor, god skule, god læring

Kor mykje betyr rett person i rektorrolla for kvardagen til både elevar og tilsette ved ein skule? Eit nytt forskingsnot...

Podkast: Skoleeiere og skolelederes arbeid med digitalisering

En ny podkast fra GrunnDig-prosjektet stiller spørsmålet: Er norske skoleledere i ferd med å flagge ut pedagogikken til ...

Korleis kan ein trygge nyutdanna lærarar i klasseleiing?

Lærarar som er gode på klasseleiing stressar mindre. Utviklingsprogram som skal gjere ferske lærarar trygge i klasseromm...

Forskingsnotat om digitalisering kan vere vegvisar for lærarar og skular

Forskar Synnøve H. Amdam trur det ferskaste forskingsnotatet frå GrunnDig kan hjelpe lærarar og skuleleiarar til å sjå k...

Hvordan bli i stand til å ivareta funksjonshemmede i undervisningen?

Ny forskning ser nærmere på hvordan man i framtiden kan inkludere alle elever i skolen, uavhengig av helsetilstand og ba...

Korleis gjera overgangen frå barne- til ungdomsskulen best mogleg?

Foreldre og skule står sentrale i høve til korleis barn opplever overgangen til ungdomsskulen. Dei kan utgjera ein forsk...

Ikkje-verbal kommunikasjon og morsmål i barnehagen hjelper fleirspråklege barn med å læra

Likevel syner forskinga òg at fleirspråklege barn ikkje alltid får dei same læringsmoglegheitene som einspråklege barn.

Matte + kreativitet = sant

Elevar som blir lært opp til å tenke kreativt, har større sjanse for å gjere det bra i matematikk.

Digitale verktøy kan utvikle elevers algoritmiske tenkning

Programmer som Scratch og andre digitale verktøy brukt av lærere kan være med på å gi elever større forståelse for algor...

Flerspråklige barn får ikke ekstra hjernetrim

40 års forskning viser at flerspråklighet ikke automatisk gjør deg smartere. Enspråklige og flerspråklige barn presterer...

LHBTQ-ungdommer risikerer trakassering i skolen

Å identifisere seg som lesbisk, homofil, bifil, transkjønnet og/eller queer er i seg selv tilstrekkelig for å bli utsatt...

Fleirkulturelle barnehagar - korleis skape eit positivt læringsmiljø?

Barnehagelærarar som gir kjenslemessig støtte, er varme og tydelege, legg til rette for leik og læring mellom barn av ul...

Barnehageleder kjenner igjen mange av problemstillingene som tas opp i KSUs kunnskapsoversikt om flerspråklige barn i barnehage

Kunnskapsoversikten bekrefter mye av det vi allerede jobber med. Samtidig gir den oss noen nye perspektiver, sier Carina...

Fordeler og ulemper med nettbrett – dette mener elevene

Mange foreldre og politikere mener mye om digitaliseringen i skolen, ikke minst om elevenes omfattende skjermbruk. Men h...

Er framtidens lærere forberedt på å snakke om sex?

Norske lærere etterlyser en styrking av seksualundervisningen i utdanningen. Forskning viser at problemet er globalt: Læ...

Må man være fra middelklassen for å gjøre det bra på universitetet?

Debatten går om de såkalte «førstegenerasjonsstudentene» i Norge - studenter med foreldre uten høyere utdanning. Bør nor...

Hva er årsaken til at lærere slutter eller skifter jobb?

Såkalt lærerutskifting er et komplekst tema som henger sammen med både lønnsutvikling og trivsel. Et nytt forskningsnota...

Korleis blir stordata nytta i høgare utdanning?

Sjølv om høgskular og universitet ofte nyttar såkalla stordata, veit studentar og tilsette lite om sjølve bruken av denn...

Hvordan kan skolen hjelpe elever som har lite av både leseferdigheter og leselyst?

Ifølge ny forskning har tiltak som skal motivere til lesing og styrke leseferdighetene positiv effekt på elevers leseutv...

Sosialpsykologiske tiltak kan gi betre studieresultat

Eit nytt, systematisk kunnskapsoversyn har sett nærare på samanhengen mellom sosialpsykologiske tiltak og studiegjennomf...

Hvordan lærer lærere etter at utdannelsen er unnagjort?

Både formell etterutdanning og uformell læring medfører at dagens lærere er i stadig utvikling også etter at de er ferdi...

Mangelfull kunnskap om tiltak mot seksuell trakassering i akademia

Seksuell trakassering i høyere utdanning forblir et uløst problem på tross av flere tiår med forskning, konkluderer kunn...

Nettverk hjelper menn i akademia til lederstillinger

Forskning viser at menn i større grad enn kvinner drar nytte av nettverk på jobb for klatre til topps i akademia.

Tiltak for å inkludere minoritetsbarn i barnehagen

En kunnskapsoversikt fra forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har identifisert fire tiltak for å fremme sosial ink...

Lærere etterlyser mer opplæring om nettmobbing

Lærere anerkjenner at nettmobbing er et problem i skolen, men føler seg dårlig forberedt til å adressere problemet. De e...

Å lære å lese og skrive er en menneskerett

I læreplanen for norsk skole slås det fast at det å kunne lese og skrive er en forutsetning for å delta som et aktivt me...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Fem prinsipper for overgangen fra barnehage til skole

Ved å se på tidligere forskning har forskere ved Kunnskapssenter for utdanning utarbeidet fem prinsipper som må ivaretas...

Den internasjonale matematikkdagen 14. mars

UNESCO bestemte i 2019 at 14. mars, eller pi-dagen, som den også er kjent som, skal feires som den internasjonale matema...

Utforsking av tilhøvet mellom språkleg og matematisk dugleik

:

Den internasjonale morsmålsdagen og flerspråklighet i Norge 

Språk er kunnskap, identitet og kultur. Hvert år siden 1999 har 21. februar vært markert som den internasjonale morsmåls...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Fører utdannelse til høyere intelligens?

Forskning på kognitive ferdigheter indikerer at det er en sammenheng mellom mengde utdanning og resultater på tradisjone...

Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i grunnopplæring støtte i det v...

De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø

Forskningskartleggingen "De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø" er utarbeidet på oppdrag...

Elevsentrert undervisning

Tilpassa undervisningsmetodar som tar omsyn til elevane sine individuelle behov, evner og interesser, har positiv effekt...

Hvordan redusere utbrenthet blant lærere?

Utbrenthet blant lærere er et problem for skolene og elevene, og ikke minst for den utbrente læreren selv. Hva er det so...

Traumeorienterte tilnærminger i skolen

Det er et behov for mer forskning på traumeorienterte tilnærminger i skolen. Skoleledere, beslutningsmyndigheter og skol...

Aktuelt

Lærerutdanning i Norden - Hva forskes det på?

Hva slags forskning er gjort på lærerutdanning i Norden? Hva finner vi av likheter og forskjeller mellom landene? Svaren...

Tv-debatt: Er sommarferien for lang?

KSU-leiar Elaine Munthe stilte opp då TV2 ville ha eit forskingsblikk på om sommerferien for norske skuleelevar burde vo...

NB! Endret tidspunkt for webinar om meta-analyse

13. mai, fra 11-12:00 blir det webinar om meta-analyse med professor Terri Pigott, Kunnskapssenter for utdanning.

KSU-medarbeidere satte sitt preg på NKUL-konferansen i Trondheim

Fullt hus i NTNUs storsal da Sanna E. Forsström, Morten Njå og flere andre i GrunnDig-prosjektet holdt åpningsforedraget...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

Terri Pigott i gang som professor 2 ved KSU

Professoren frå Georgia State University starta denne veka som KSUs nyaste ressurs på meta-analysar og systematic review...

KSU og Filiorum var med da Forandringsfabrikken lanserte rapport om barns opplevelse av barnehagen

I rapporten «Trygt for oss» har 722 barnehagebarn delt sine erfaringer og gitt råd om hva som er en trygg barnehage for ...

Forskingsnotat om digitalisering kan vere vegvisar for lærarar og skular

Forskar Synnøve H. Amdam trur det ferskaste forskingsnotatet frå GrunnDig kan hjelpe lærarar og skuleleiarar til å sjå k...

Bli med på webinar om meta-analyse!

13. mai blir det webinar om meta-analyse med professor Terri Pigott, Kunnskapssenter for utdanning.

Debatt: Skoleferie og skoleforskning

Debatten om organisering av skoleåret har pågått den siste uken, og KSU har bidratt med et forskningsmessig blikk i disk...

Astrid Guldbrandsen ny ansatt ved KSU

Startet som førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for utdanning 1. april.

KSU inviterer til seminar med Dr. Yasemin Allsop, University College London

Seminaret arrangeres 5. april i Didaktisk digitalt verksted, Hagbard Lines Hus, og er for ansatte og studenter ved UiS.

Gjør som Simen - bli studentassistent ved KSU du også!

Student ved lærerutdanningen på UiS? Søk på jobben som studentassistent ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og få re...

Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar

KSU har samlet forskning på temaet flerspråklighet

Faller flere ut av studiene som følge av koronaen?

Studentorganisasjonene er bekymret over tilbakemeldinger fra studenter, der flertallet mener nettundervisningen har vært...

Rapport: Vi har fått mer og bedre barnehageforskning

Forskningsstudiene på barnehagefeltet i Skandinavia har blitt flere og har fått høyere kvalitet, viser en rapport Kunnsk...

KSU arrangerer workshop om meta-analyse i mai

Workshop-en er gratis, og ledes av professor Terri Pigott på Sola Strand Hotel 9.-10. mai. Du kan melde deg på allerede ...

KSU skal gi forskaropplæring om systematiske kunnskapsoversikter

Kunnskapssenter for utdanning deltar som partnar i samarbeid om barnehageforsking, der FILIORUM er ein sentral aktør.

Nytt prosjekt skal forske på rasisme i lærarutdanningene med VR-teknologi

Høgskolen i Innlandet leiar eit samarbeidsprosjekt som skal bruka blant anna VR-teknologi for å avdekke eventuelle rasis...

Den internasjonale toleransedagen 16. november

Utdanningssystemet har en viktig jobb med å lære barn om toleranse og inkludering. Kunnskapssenter for utdanning har sam...

Ny ansatt ved KSU

Professor Terri Pigott er en kapasitet innenfor bruk av kvantitative metaanalyser. Nå styrker hun laget ved Kunnskapssen...

Den internasjonale dagen mot vold, mobbing og nettmobbing på skolen

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i skolen støtte i arbeidet for ...

Nytt prosjekt skal gi mer kunnskap om digitalisering i skolen

Et nytt forskningsprosjekt skal gi lærere, skoleeiere og beslutningstakere svar på hvor vi står og hva som er veien vide...

Lanserer ressursportal for lærerutdannere

Nå får lærerutdannere enkel tilgang til relevante ressurser fra forskning, praksis og politikk. UHR-Lærerutdanning og Ku...

Verdens lærerdag 5. oktober

Hvert år markerer FN verdens lærerdag for å hedre innsatsen lærerne gjør for barn og unge. Samtidig vurderer en av fem n...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Vellykka forskarkurs i metasyntese

Universitetet i Stavanger samla nyleg 39 forskarar frå Noreg, Danmark, Sverige og Finland til ei digital samling om fors...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Bredt samarbeid på UiS for å kartlegge skandinavisk barnehageforskning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) fikk høsten 2020 ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-...

Viktig å kjenne samisk språk og kultur

Samenes nasjonaldag 6. februar har blitt feiret hvert år siden 1993 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverig...

Kartlegger forskning med levende kart

KSU har samarbeidet med Forskningsrådet om å lage en oversikt over forskningspublikasjonene som er et resultat av de fin...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

—Beslutninger skal tas på basis av kunnskap

Årsmøte og konferanse i Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK)

Overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er blitt tildelt ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-...

Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har overlevert en rapport til UHR-Lærerutdanning som inneholder en oversikt over for...

Fagskoleutvikling i et digitalt landskap

Kunnskapsdepartementet henvendte seg til Kunnskapssenter for utdanning (KSU) for å få en oversikt over relevant forsknin...

Får oversikt som studentassistentar

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) vil med sine kunnskapsoversikter skape nettopp det som ligg i ordet; oversikt. Eit v...

Ho endrar forutsetnadene for systematiske kunnskapsoppsummeringar

Tamara Kalandadze ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU), Universitetet i Stavanger, er del av eit internasjonalt team ...

Forskningsprosjekter vi er involvert i

GrunnDig

Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov

NB-ECEC

Nordic Base of Early Childhood Education and Care

SpedAims

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering

Rekruttering av lærere

Systematisk kunnskapsoversikt om å tiltrekke seg og beholde lærere i skolen

Ansatte

Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
1054 Kontorsjef
51833408
Førsteamanuensis i psykologi
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Rådgiver
51834593
Professor i utdanningsvitenskap med vekt på systematisk kunnskapsoppsummering
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førstekonsulent
Rådgiver
51832408
Kunnskapssenter for utdanning
Professor II i statistikk
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning

Senterstyre

2019-2022

Strategi

2020-2025

– Lærere og studenter har behov for at kunnskap blir kommunisert på måter som er tilgjengelige.